ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen ÁSZF tartalmazza Pinviczky Dóra dietetikus egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat és szerződési feltételeket.

Kérjük, mielőtt szerződést köt velünk, olvassa át ezen ÁSZF rendelkezéseit -ezek ismeretében és elfogadása után kössön velünk szerződést.

Jelen ÁSZF nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexnek.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Szolgáltató: Pinviczky Dóra dietetikus

Székhelye: 1121 Budapest, Irhás árok 71-73. fsz. 5.

A Szolgáltató telefonszáma: +36305198817

A Szolgáltató elektronikus elérhetőségei: info@dorim.hu

A Szolgáltató honlapjának címe és elérhetősége: www.dorim.hu

Nyilvántartási száma: 53633439

Adószáma: 69754269-1-43

Statisztikai számjele: 69754269-9604-231-01

Szakirányú végzettségét igazoló dokumentum száma: PT G 053480

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alapnyilvántartási száma: 234145

Tárhely-szolgáltató neve és elérhetősége: tarhely.eu

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatra és az ebben részletesen nem kifejtett kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak.

Az ÁSZF módosítására a szolgáltató – a felhasználók előzetes tájékoztatásával egyidejűleg – bármikor, egyoldalúan jogosult, de köteles azt a módosított formában haladéktalanul elektronikus formában elérhetővé tenni, amikor a felhasználó a honlapra belépve tájékoztatást lát arról, hogy az ÁSZF módosult, és a módosított ÁSZF számára elérhető, akkor a belépéssel elismeri, hogy a módosított ÁSZF ismeretében, az abban foglaltakat elfogadva lép be az oldalra.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Az adatvédelemre az EU 2016/679 (2016.április 27.) számú rendelete vonatkozik. A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata a honlapon elérhető.

SZERZŐI JOGOK

A honlapon olvasható tájékoztató, ismertető, javaslat, módszer, ötlet, recept, esszé és ezek megjelenési (grafikai) formája a szerzői jogok védelme alatt áll. A honlapon megjelenő információkat a Szolgáltató, mint a szerzői jogok tulajdonosa azért adja közre, hogy azokat a felhasználók saját javukra – magáncélra – alkalmazzák, használják. De a felhasználók nem jogosultak ezek továbbadására, értékesítésé, és főképpen nem saját nevük alatt történő közzétételére.

Vonatkozik ez a honlap címére és logójára, képi megjelenésére is.

A szerzői jogok egyedüli tulajdonosa: Pinviczky Dóra.

A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MEGVÁSÁROHATÓ TERMÉKEK KÖRE:

A Szolgáltató a Felhasználó közérzetének javítására az alábbi körben áll a felhasználók rendelkezésére:

 • személyes konzultációt tart,
 • a felhasználó egészségi állapotának javítására, roborálására, megfelelő kondícióban tartására online étrendet állít össze, és egyéb kezelési tervet készít
 • táplálkozási és életmód-tanácsokat ad,
 • fitoterápiás kezelést javasol,
 • grafológiai elemzést készít,
 • segít a felhasználó egészségügyi állapotának felmérésben, javításában
 • rövid kisfilmekben étkezési és életmód tanácsokat ad,
 • bemutatja az egyes ételek elkészítését, elmagyarázza, hogy mit, miért, és milyen módon javasol használni, beszerezni.
 • rövid írásokban osztja meg tapasztalatait, meglátásait és javaslatait a fenti témakörökkel kapcsolatban,
 • az egészséges élettel, gondolkodásmóddal és az egészséges táplálkozással kapcsolatos rendezvényeket, találkozókat, csoportokat szervez,
 • közzé teszi (természetesen név nélkül) a sikertörténeteket, és közzé tesz a felhasználók

által – a közzététel céljából – beküldött történeteket is.

Webshopot üzemeltet, melyben

 • lehetőséged ad az egészséges és hasznos termékek megvásárlására.

A honlapon feltünteti a konzultációk, a kezelések és az egyes eladó termékek árát, annak ÁFA tartalmát, a szállítás költségeit, a fizetés módját, a szállítást és az esetleges reklamáció kezelését.

A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉNEK MENETE:

A Felhasználó telefonon vagy elektronikusan veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése előtt el kell fogadja az ÁSZF-et. Ezt követően tud elektronikusan kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval, vagy a Webáruházba belépni.

A honlapon a Felhasználó választhat a különböző témákba csoportosított címek és témák között, és írhat a szolgáltatónak.

Ha a Webáruházba lép be, akkor a termék kiválasztása után a szerződés létrejöttéhez szükséges adatok megadásával tudja rendelését leadni. A rendelése a „kosárba” kerül és a fizetést követően a Szolgáltató a rendelést haladéktalanul köteles visszaigazolni és 2 munkanapon belül azt elektronikus vagy postai úton kézbesítésre feladni a megadott címre.

Amennyiben a megrendelt termék személyre szabott életmódváltásra vonatkozik, akkor a Szolgáltató egyedileg dönti el, hogy mennyi időn belül tudja elkészíteni és elektronikusan elküldeni a programt. Ebben az estben a Szolgáltató a megrendelést követő 48 órán belül tájékoztatást ad a Felhasználónak arról, hogy a kért terméket mennyi időn belül tudja elkészíteni.

Amennyiben a megrendelt és átvett termék hibás, vagy nem felel meg a webáruházban közzétett termék kritériumainak, akkor azt 2 munkanapon belül jogosult a Szolgáltatónak visszaküldeni, és az árát visszakérni, vagy a termék kijavítását kérni.

 

Nem vonatkozik ez az életmód változtatásokat étrendet és edzésterveket tartalmazó csomagokra.

ELÁLLÁS:

A Felhasználó a megrendelt termék megvásárlásától elállhat. Ebben az esetben a bontatlan terméket 14 napon belül köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak, aki a termék árát az átvételt követő munkanapon köteles a Felhasználónak visszautalni. Nem vonatkozik az elállás joga azokra a termékekre, amelyek szavatosságiideje rövidebb, mint 30 nap, és az elektronikus szolgáltatásokra (termékekre), oktatóanyagokra.

PANASZKEZELÉS:

Szolgáltató kijelenti, hogy panasz vagy vita esetén messzemenően a békés megoldás híve és elsősorban a Felhasználó érdekeit tartja szem előtt. Amennyiben mégis vita keletkezik, akkor a Felhasználó a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat panaszával: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em. 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Postafiók 10.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A jelen ÁSZF 2019. május 15. napján lép hatályba.

Az ÁSZF csak elektronikus formában létezik, és bárki által elérhető a Szolgáltató holnapján.

Budapest, 2019. május 15.

Pinviczky Dóra Szolgáltató